Logens historie

 

I Tønder og opland fandtes der efter Genforeningen i 1920 ikke så få Odd Fellows, som tilhørte Loger, dels under dansk og dels under tysk jurisdiktion. Hos disse modnedes tanken om sammenslutning i en forening. Denne tanke blev realiseret, og foreningen, der fik navnet ”Marsken”, stiftedes den 26. maj 1923 på Hotel Tønder med Loge nr. 48 ”Hertha”, Sønderborg som moderloge.

Der var på det tidspunkt en del ængstelse om, hvorledes forholdene ville udvikle sig inden for foreningen, der bestod af brødre fra mange Loger og med forskellig national indstilling. Ikke mindre end 8 brødre tilhørte Loge nr. 8 ”Slesvigia” i Flensborg. Men der blev fra alle sider vist god vilje og det rette Odd Fellow sindelag.

”Marskens” første år var rige og gode, hvor brødrene jævnligt havde god kontakt med brødre fra nabologerne. Efterhånden som den politiske situation i trediverne tilspidsede sig ebbede arbejdet langsomt ud for til sidst under krigen helt at ophøre. Efter 1945 begyndte foreningen ”Marsken” atter at røre på sig og tilgangen af nye brødre forøgedes stærkt, så man i slutningen af 1940’erne følte sig talstærk nok til at danne en Loge.

Et udvalg fik til opgave at undersøge mulighederne for at finde en egnet bygning. Det blev en gammel kro – Tonhalle – der i 1949 blev hærget af en ildebrand. Det viste sig imidlertid, at den bageste del ville egne sig fortrinligt til logesal. Efter br. ingeniør Kristian Henriksens tegninger og under hans ledelse blev der indrettet selskabslokaler på 1. sal og logesal på 2. sal, og ved brødres hjælp blev der  indkøbt det nødvendige inventar. Den 3. maj 1951 kunne den nye Loge nr. 70 Christian Skeel  institueres med daværende storsire Knud Nielsen i spidsen. 

Foreningen ”Marsken” vedtog ved overgang til Loge at kalde den ”Christian Skeel”, efter storsiren af samme navn, der interesserede sig meget for Sønderjylland og den unge forening ”Marsken”.

Nu begyndte gode år for Loge nr. 70 ”Christian Skeel”, og tilgangen af nye brødre øgedes år for år. Da lejemålet efter 10 års forløb skulle fornyes og pladsforholdene efterhånden var blevet for trange, besluttede Logen sig for at bygge egen logebygning. Indvielsen fandt sted den 21. november 1963.

I 1989 blev der arbejdet hen på et projekt med en tilbygning, der skulle indeholde mødelokale, depotrum, arkiv m.m. Byggeriet blev færdigt i løbet af sommeren.

Loge nr. 70 ”Christian Skeel” er i dag godt 66 år (red: anno 2017). Den har haft en positiv udvikling og er økonomisk velfunderet. Den ejer bygningen Odd Fellowgården i Tønder, og Søsterloge nr. 45 ”Tre Gyldne Ringe” har i en lang årrække som lejer benyttet lokalerne til deres logeaften.

Der er i tidens løb indviet over 300 brødre og afholdt over 1800 mødeaftener. I dag er der 106 brødre og der er stadig tilgang af nye, så man ser med glæde frem til gode fremtidsudsigter for udbredelsen af Odd Fellow Ordenens valgsprog – Venskab, Kærlighed og Sandhed.

Loge nr. 70 ”Christian Skeel” holder møde hver onsdag aften, bortset fra ferietiden og juleperioden.

Logen holder jævnligt informationsmøder for interesserede, lige som man er velkommen til uforpligtende at kontakte logens embedsmænd eller brødre, når man ønsker at høre mere om Odd Fellow Ordenen og Loge nr. 70 ”Christian Skeel” i Tønder.

Er du interesseret i at læse mere om historien bag Odd Fellow loge nr. 70 Chr. Skeel så gå til siden med logens jubilæumsskrift i anledning af logens 50 års beståen. Jubilæumsskriftet er efter udgivelsen blevet opdateret med relevante oplysninger.

Suplerende information om logen:

Jubilæumsskrift

Devisen

Chr. Jessen og Hustrus Fond

Fundsatsen